Boken kommer

Boken kommer

Kan du av någon anledning, exempelvis funktionshinder, hög ålder eller långtidssjukdom, inte själv ta dig till biblioteket, kan du få böcker hemlevererade med den så kallade Boken Kommer-servicen.

Förutom vanliga tryckta böcker kan det också gälla inlästa böcker eller böcker med extra stor stil.

Boken kommer-servicen är gratis.

Kontakta Erika Gidlund för att få mer information: 040-625 62 80, erika.gidlund@burlov.se

Sök

Språk