Fotografering och filmning vid arrangemang

Fotografering och filmning vid arrangemang

Vi kan komma att filma och ta foton vid våra arrangemang med anledning av att vi vill informera om vår kommunala verksamhet.

Detta innebär att vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte vill medverka på foto eller film informerar du oss genom att meddela personalen på plats.

Burlövs kommun är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta helena.gotesdotter@burlov.se. Du kan också kontakta Burlövs kommuns dataskyddsombud på dataskyddsombud@burlov.se.

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till vår sida om personuppgifter och GDPR.

Sök

Språk