Lättlästa böcker

Lättlästa böcker

Det finns lättlästa böcker även för vuxna.

Lättlästa böcker (LL) är böcker som till exempel kan passa ovana läsare, personer med lässvårigheter eller personer som lär sig det svenska språket.

Det finns både nyskrivna böcker och klassiker med enkelt språk och lite text på varje sida.

Vill du läsa nyheter i en lättläst form finns denna att läsa på nätet: 8 sidor. 

Tidningen finns också som papperstidning på Arlövs bibliotek.

Sök

Språk