Legimus

Legimus

Information om Legimus och MTM.

Har din närstående svårt att läsa vanliga böcker? Då finns tjänsten Legimus som ett alternativ. MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) och Legimus erbjuder anpassade böcker för de med läsnedsättning eller andra funktionsnedsättningar. Det kan vara talböcker, e-textböcker eller punktskriftsböcker. Exempel på funktionsnedsättningar kan vara: läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, andra fysiska funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder och hörselskada, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; t.ex. autism, adhd eller tillfällig läsnedsättning. Mer information finns att läsa om på legimus.se eller genom att besöka biblioteken i kommunen så berättar vi gärna mer.

Sök

Språk