Skola och förskola

Skola och förskola

Information om biblioteket för dig som arbetar på en förskola eller skola i Burlövs kommun.

Här nedan hittar du en sammanställning av de tjänster som Biblioteken i Burlöv erbjuder förskolor och skolor i Burlövs kommun. 

 


 

Du som arbetar i förskola eller grundskola i Burlövs kommun kan få ett förskole- eller lärarbibliotekskort. För dessa kort gäller särskilda låneregler.

 

Låneregler för pedagoger i förskola och grundskola

Du som arbetar på en förskola i Burlövs kommun kan få ett förskolebibliotekskort. Förskolebibliotekskortet är knutet till din avdelning och avdelningen kan bara ha ett kort.

Du som arbetar på en grundskola i Burlöv kan få ett lärarbibliotekskort. Kortet är personligt och följer dig som personal (inte klassen).

Att låna böcker och annat material är gratis. Förskolebibliotekskort och lärarbibliotekskort får inte användas till att låna böcker för privat bruk. 

Innehavaren (avdelningen eller du som lärare) är ansvarig för lån, återlämning och andra aktiviteter kopplade till kortet. Borttappat kort ska genast spärras genom att kontakta ditt närmsta bibliotek.

För att få ett fysiskt lånekort och PIN-kod behöver du uppvisa giltig fotolegitimation och skriva under ett specifikt förbindelsekort för pedagoger. Kontakta ditt närmsta bibliotek om du vill ha ett sådant.

 

 

 

 

Meröppet bibliotek

Pedagoger har via lånekortet tillgång till Meröppet. Meröppet innebär att biblioteket kan användas även när bibliotekspersonalen inte är på plats. Meröppet lånekort får inte lånas ut och det är heller inte tillåtet att släppa in någon som inte ingår i den egna gruppen

 

Förkommet material

Skolor faktureras för förkommet material. Ersättningsavgifterna är för närvarande:

Vuxenbok/ljudbok 250 kr

Barnbok/ljudbok för barn 150 kr

Tidskrift 50 kr

DVD 400 kr

Språkkurs 400 kr

 

 

Material lånat från ett annat bibliotek (fjärrlån) ersätts enligt utlånande biblioteks krav.

 

Förskolor kan beställa medier från Biblioteken i Burlöv, exempelvis olika temapåsar och språkpåsar, beställ via e-post eller telefon till respektive bibliotek. Reservationer på enstaka medier görs med fördel via vår hemsida men det går också bra att kontakta närmsta bibliotek för att beställa.

Tänk på att kontakta oss i god tid innan ni ska använda materialet så har vi en chans att införskaffa också sådant som är utlånat eller utföra inköp.

 

Gruppbesök 

Välkommen till biblioteket tillsammans med er grupp! Boka alltid era gruppbesök i förväg. Ring eller maila ett par dagar innan ni vill komma. På det sättet ser vi till att det inte kommer för många barn samtidigt och vi kan ge bästa möjliga service och trevliga upplevelser för alla!

 

Sagogrottan i Arlöv

Boka gärna in er grupp för att använda vår sagogrotta i Arlöv. Maila eller ring till Arlövs bibliotek för att boka.

 

Läsombud

Alla förskolor bör utse ett läsombud som fungerar som kontaktperson för Biblioteken i Burlöv. Varje läsombud på kommunala och privata förskolor erbjuds regelbundna nätverksträffar och kompetensutvecklingstillfällen. 

 

Fråga gärna!

Fråga gärna oss barnbibliotekarier om tips på nya barnböcker, böcker på andra språk eller annat som rör barnlitteratur, förskolebibliotek och läsning. 

Välkommen att kontakta ditt närmsta bibliotek!

 

 

 

Biblioteksbesök

Barn i grundskola erbjuds biblioteksbesök vid tre tillfällen: årkurs 1, årskurs 3 och årskurs 5. Under besöken får barnen möta biblioteket och ta del av någon form av läsfrämjande verksamhet och träffa en barn-och ungdomsbibliotekarie.

När barnen börjar i årskurs 1 gör alla ett besök på folkbiblioteket för att få en biblioteksintroduktion. Barnen blir då visade och informerade om biblioteket och möjlighet att få ett lånekort samt tilldelas en bokgåva i samband med besöket.

Biblioteken i Burlöv erbjuder bokprat till skolklasser i årskurs 3 och 5. Vid bokpraten presenterar barn- och ungdomsbibliotekarien nya böcker som barnen sedan kan låna på sitt eget kort alternativt ansvarig pedagogs bibliotekskort.

I samband med Sommarboken för ungdomar bokpratar barn- och ungdomsbibliotekarien för alla kommunens klasser i årskurs 9, och i samband med detta får ungdomarna välja en av böckerna i present. 

Inbjudan till besöken skickas till varje skola från dess närmsta bibliotek. Du som lärare i årskurs 1, årskurs 3, årskurs 5 och årskurs 9 behöver inte själv kontakta biblioteket. Du som är lärare i övriga årskurser eller kommunövergripande särskild undervisningsgrupp är välkommen att själv boka in din klass genom att kontakta ditt närmsta bibliotek.

 

 

Beställningar av media

Som ett komplement till skolbibliotekens mediebestånd erbjuds kompletterande medier via Skol-poolen, i form av gruppuppsättningar och temapåsar. Mer information om utbud och beställningar hittar du i första hand hos skolbibliotekarien.

 

 

 

 

 

 

Sök

Språk