Talböcker

Talböcker

Talböcker (inlästa böcker) finns för dig som har nedsatt syn eller av andra anledningar har svårt att läsa tryckt text.

Rätt att låna talböcker har personer med:

 • Synskada
 • Läs- och skrivsvårigheter
 • Rörelsehinder
 • Afasi
 • Tillfälligt läshandikapp
 • Långtidssjukdom
 • Utvecklingsstörning
 • Hörselskada (för hörselträning)
 • Konvalescenter

Du kan lyssna på talböcker i en:

 • Smart mobil eller en surfplatta. Då laddar du ner dem helt själv via appen Legimus. Men först måste du gå till biblioteket och bli registrerad som egen nedladdare.
 • Daisyspelare. Denna apparat kan skrivas ut som ett hjälpmedel via Syncentralen. Efter du har fått en spelare hjälper biblioteket till att ordna alla talböcker du vill.
 • Dator. Här kan du antingen ladda ner böckerna själv, eller låna skivor eller ett minneskort på biblioteket.

Sök

Språk