Tillgänglighet

Tillgänglighet

Tillgänglighet, i och runt, båda biblioteken

Allmänna kommunikationer:

Arlöv: Busshållplats finns utanför biblioteket.
Åkarp: Busshållplats ca 150 meter från biblioteket

Parkering för rörelsehindrade:

Arlöv: 2 platser vid Lommavägen (bakom biblioteket).
Åkarp: Finns på parkeringsplatsen utanför byggnaden.

Entrédörrar:

Arlöv och Åkarp: Automatiska

Toalett:

Arlöv och Åkarp: Anpassad

Publik miljö:

Arlöv: Inga trappsteg eller trösklar inne i biblioteket, utom vid gaskaminen. Breda gångar. Höj-och sänkbara utlånings- och återlämningsapparater.
Åkarp: Inga trappsteg inne i biblioteket men några små trösklar. Breda gångar. Höj-och sänkbara utlånings- och återlämningsapparater.

Ledarhundar:

Arlöv och Åkarp: Synskadad får medföra ledarhund.

Hörselslinga:

Arlöv: Ja, inne i samlingssalen, används vid vissa arrangemang.
Åkarp: Ja, används vid vissa arrangemang.

Anpassad dator:

Arlöv: Ja (förstoring, talsyntes, höj- och sänkbart bord). Kan bokas 2 timmar åt gången.

Läsutrustning:

Arlöv: Förstoringslampa.

Anpassade medier:

Arlöv och Åkarp: Talböcker på daisyskivor. Läs mer om detta här. På biblioteket finns också Skånes taltidning, storstilsböcker, lättlästa böcker. Anpassat material införskaffar vi vid efterfrågan.

Sök

Språk