Läsa på olika sätt

Har texten i vanliga böcker blivit för svår att läsa så finner du här nedan olika alternativ för att läsa. Här finns information om talböcker, ljudböcker, e-böcker, storstilsböcker och punktskriftsböcker.

Sök

Boken kommer

Kan du av någon anledning, exempelvis funktionshinder, hög ålder eller långtidssjukdom, inte själv ta dig till biblioteket, kan du få böcker hemlevererade med den så kallade Boken Kommer-servicen.
Mer om Boken kommer

Bra länkar för dig som läser på olika sätt

Här finns länkar till användbara hemsidor för dig som läser på olika sätt.
Mer om Bra länkar för dig som läser på olika sätt

Legimus

Information om Legimus och MTM.
Mer om Legimus

Lättlästa böcker

Det finns lättlästa böcker även för vuxna.
Mer om Lättlästa böcker

Punktskriftsböcker

Biblioteket tar hem punktskriftsböcker till dig som behöver det. Fråga oss!

Skånes taltidning

Skånes Taltidning är en tidskrift för dig som har nedsatt syn. Den innehåller både korta nyheter och längre reportage. Varje vecka kommer det ut ett nytt nummer.
Mer om "Skånes taltidning"

STOR STIL

Biblioteket har även böcker med extra stor stil.
Här hittar du en lista med de storstils-böcker vi har.

Talböcker

Talböcker (inlästa böcker) finns för dig som har nedsatt syn eller av andra anledningar har svårt att läsa tryckt text.
Mer om Talböcker

Teletal

Teletal är en nationell telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.
Mer om Teletal

Språk